What do you see in your CHEETOS ?

” ชีโตส  ” ขนมที่มีความน่าสนใจและเต็มไปด้วยจินตนาการ ด้วยรูปร่างของขนมชีโตสที่ไม่มีความตายตัว บิดๆเบี้ยวๆ หงิกๆ งอๆ  กับความสนุกที่ทำให้เราสามารถจินตนาการถึงรูปร่างของมันว่ามันคือตัวอะไรกันแน่  เมื่อเราหยิบชิ้นขนมขึ้นมาเรามักจินตนาการว่ามันคล้ายกับอะไร  เลยเกิดเป็น  ” CHEETOS MUSEUM ”  โดยฝีมือของเอเจนซี่ GOODBY  SILVERSTEIN & PARTNERS  ในอเมริกา ที่ดึงเอาจุดเด่นของขนมมาให้ทุกคนที่สนใจมีส่วนร่วมกับแบรนด์ และเพื่อเป็นการโปรโมตสินค้าไปด้วย  โดยให้คนทางบ้านถ่ายรูปขนมชีโตสที่คุณคิดว่าคล้ายกับรูปร่างอะไรแล้วอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ และเปิดขายแบบจริงจังเพื่อให้ใครที่สนใจประมูลขนมชิ้นนั้นกลับบ้านไปด้วย นอกจากจะสนุกแล้วยังมีของรางวัลให้กับผู้ชนะด้วยนะจ๊ะ

ข้อมูลมาจาก  marketeer

รูปภาพ google

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.