WiFi Alliance ผ่านการรับรองระบบความปลอดภัยแบบคลื่นไร้สายใหม่

 

สำหรับคนที่เป็นผู้ใช้งานทั่วไปการตั้งรหัส WiFi ส่วนมากจะตั้งตามใจตนเองขอแค่เข้าใช้ได้เป็นพอ แต่สำหรับมุมมองของผู้ที่วางระบบนั้นจะแตกต่าง และยังมองหาระบบที่ทันสมัยปลอดภัยอีกด้วย

ล่าสุด WiFi Alliance ได้ผ่านการับรองความปลอดภัยใหม่อย่าง WPA3 เป็นระบบที่ทันสมัยมากขึ้น และออกมาเพื่อการเข้าใช้งานอุปกรณ์ Internet Of Thing โดยจะมีการเข้าถึงผ่านรหัส QR Code นั่นเอง คงจะทำให้เข้าใจ และใช้งานได้ง่ายมากขึ้น ทั้งรูปแบบ WPA3-Personal และ WPA3-Enterprise แต่จะเริ่มใช้กันเมื่อไหร่ อาจจะต้องให้เวลาสักพักหนึ่ง

 

ข้อมูลข่าว : GSMArena