BTS เผยถึงมาตรการดูแลผู้โดยสารให้ดีที่สุด!!!

BTS ได้โพสต์ถึงมาตรการในการดูแลผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากรถไฟฟ้าขัดข้อง ระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายน ที่ผ่านมาดังนี้

  • บัตรแรบบิทแบบเติมเงิน BTS เติมเที่ยวเดินทางพิเศษให้ 3 เที่ยว
  • บัตรแรบบิทแบบเติมเที่ยว 30 วัน BTS เติมเทียวเดินทางพิเศษให้ 6 เที่ยว

 

  • ตั๋วโดยสารแบบเที่ยวเดียว สามารถนำบัตรกลับมาใช้ได้ใหม่ภายใน 14 วัน หรือท่านจะมาติดต่อรับเงินคืนได้เลย

ผู้โดยสารที่เดินทางในวันดังกล่าว ติดต่อเติมเที่ยวโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 31 กรกฎาคมนี้ ที่ห้องจำหน่ายตั๋วทุกสถานี และต่อไปนี้ BTS ยังได้กำหนดเป็นมาตรการดูแ ว่าหากรถไฟฟ้ามีความล่าช้า 30 นาทีขึ้นไป โดยไม่ได้เกิดจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งมีทั้งการคืนเงิน ไม่ตัดเที่ยวหรือไม่ตัดเงินในบัตร รวมไปถึงเพิ่มเที่ยวพิเศษให้ด้วย

 

  • ข้อมูลข่าว : page facebook  รถไฟฟ้าบีทีเอส