โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ (Young Artists Talent #11)

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ทางด้านศิลปะ ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Young Artists Talent #11) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 12 ธันวาคม 2562

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ocac.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-209 3755 ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น