โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ (Young Artists Talent #11)

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ทางด้านศิลปะ ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Young Artists Talent #11) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 12 ธันวาคม 2562 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร

Read more