Android เตรียมสนุกกับระบบ AI จาก GOOGLE

Google ประกาศเตรียมนำระบบ AI ที่สามารถสั่งงานผ่านระบบเสียง ไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต การค้นหาเส้นทาง สภาพอากาศหรือแม้แต่ตารางนัดสำคัญต่างๆ มาใส่ไว้ในระบบปฏิบัติการ  Android  และเป็นการพูดด้วยภาษอังกฤษที่อเมริกาเป็นที่แรก   และจะขยายไปยังออสเตรเลีย , แคนาดา , สหราชอาณาจักร์ และจะพัฒนาให้มีการพูดด้วยภาษาเยอรมัน และภาษาอื่นๆอีกด้วยสามารถใช้ทั้ง Android 7.0 Nougat  และ  Android 6.0 Marshmallow

 

ข้อมูลมาจาก  marketingoops

รูปภาพ  google

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.