สสว. จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ สร้างความมั่นใจ SME ไทยพัฒนาได้ ผ่านมาตราการ “SME ปัง! ตังได้คืน”

จากความมุ่งมั่นในการยกระดับผู้ประกอบการ SME ไทย ให้สามารถเติบโตได้อย่างมีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงทุ่มงบประมาณกว่า 400 ล้านบาท ออกมาตรการ “SME ปัง! ตังได้คืน” รวมบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ ผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ที่สมัครง่าย อนุมัติไว ตังได้คืน จากการช่วยอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการแบบร่วมจ่าย (co-payment) ในสัดส่วน 50–80% สูงสุดรายละไม่เกิน 200,000 บาท ตามขนาดของธุรกิจ ล่าสุด สสว. จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร เพื่อพาสื่อมวลชนลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมมาตรการSME ปัง! ตังได้คืน ที่ได้รับการพัฒนาผ่านระบบ BDS ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2565

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า “มาตรการ SME ปัง! ตังได้คืน” เป็นมาตรการใหม่ของ สสว. ที่เกิดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจจากหน่วยงานชั้นนำต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยในปี 2565 มีบริการครอบคลุม 3 หมวด ได้แก่ หมวดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ หมวดการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายและการตลาด และการพัฒนาตลาดต่างประเทศ  ซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบการ SME สมัครใช้งานผ่านระบบ BDS เพื่อขอรับบริการและขอรับการช่วยเหลืออุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแล้วกว่า 2,000 ราย และ สสว. ตั้งเป้าว่าตลอดระยะโครงการจนถึงกันยายน 2566  จะมี SME เข้าร่วมกว่า 6,000 ราย”

ดังนั้นเพื่อสร้างความมั่นใจและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเข้าถึงบริการ และประโยชน์ที่ได้รับจึงจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร พาสื่อมวลชนลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมมาตรการ BDS พร้อมจัดกิจกรรมล้อมวงคุย เกี่ยวกับมาตรการ SME ปัง! ตังได้คืน ที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการในการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการต่อยอดธุรกิจ SME ไทยในอนาคต  โดยครั้งนี้ สสว. จะพาลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการ SME ได้แก่ กระท่อมเห็ด ฟาร์ม (Mushroom Cottage Farm) และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวรเมดไลน์

โดยผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการยกระดับคุณภาพ-มาตรฐานสินค้าและบริการ การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและการตลาดทั้งในและต่างประเทศ และยังได้รับการช่วยอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการรับบริการการพัฒนาจาก สสว. รายละ 50 – 80% สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ต่อราย สามารถสมัครเข้าร่วมมาตรการ “SME ปัง! ตังได้คืน” ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ BDS (https://bds.sme.go.th) ที่สมัครง่าย อนุมัติไว ตังได้คืน

กระท่อมเห็ด ฟาร์ม (Mushroom Cottage Farm)

กระท่อมเห็ด ฟาร์ม @ไทรน้อย  ตั้งอยู่ที่ ถ. บางกรวย – ไทรน้อย ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ. นนทบุรี เป็นเกษตรท่องเที่ยวแนวใหม่ของผู้ที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเพาะเห็ดเพื่อเป็นอาชีพ เป็นศูนย์เรียนรู้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ภายในฟาร์มมีร้านกาแฟ และอาหารเมนูเห็ดหลากหลายให้เห็นว่า “เห็ด” สามารถไปทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิด รวมถึงเป็นที่ฝึกสอนให้ผู้สนใจต้องการเพาะเห็ดเป็นอาชีพได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้แบบครบวงจร เป็นแหล่งผลิตก้อนเห็ด และดอกเห็ดเพื่อจำหน่าย  พร้อมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดในรูปแบบต่างๆ อาทิ แหนมเห็ด น้ำพริกเห็ด เห็ดทอดกรอบ  เป็นต้น

กระท่อมเห็ด ฟาร์ม  ได้เข้าร่วมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ ในด้านบริการทดสอบและศึกษาอายุการเก็บเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับคุณภาพสินค้าจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยมีเป้าหมายด้านการพัฒนาการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปให้มีอายุเก็บรักษายาวนานขึ้น คงความสดใหม่ เพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้า และในอนาคตจะมีการใช้บริการในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานนำไปสู่การขยายตลาดต่อไปในอนาคต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณนัยนา  ยังเกิด  โทร : 081 903 1331

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวรเมดไลน์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวรเมดไลน์ ตั้งอยู่ที่ ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 56 ถนนติวานนท์  ต.บ้านใหม่  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มเกลือแร่ผงยี่ห้อ ตองเค (TONK-K) สตรองเค (STRONK-K) และ โอร่าซาลาย (ORA-SALINE) นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์จำนวนหลายรายการ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวรเมดไลน์ ได้เข้าใช้บริการผ่านระบบ BDS ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ ในเรื่องของการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร (บริการทดสอบ/ตรวจวิเคราะห์) จากศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำไปพัฒนาฉลากโภชนาการให้ได้มาตรฐานบ่งบอกข้อมูลของผลิตภัณฑ์ สู่การยื่นขอมาตรฐาน อย. ต่อไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณอารยา ชูผกา  โทร : 092 492 4564

สำหรับ SME ที่สนใจเข้าร่วมมาตรการ “SME ปัง! ตังได้คืน” เพื่อพัฒนาช่องทางการจำหน่ายและการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ แบบมีคนช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในอัตรา 50-80%  สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ได้ที่ https://bds.sme.go.th/Sme  และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1301, 0-2038-5858 หรือ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร หรือ OSS สสว. ในทุกจังหวัด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และชมรายละเอียดมาตรการ “SME ปัง! ตังได้คืน” ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=CVFRBQJOptk

#สสว #สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

#BDS #SMEปังตังได้คืน #SME #ส่งเสริมเข้าใจเข้าถึงความต้องการSME

#พัฒนาธุรกิจ #โอกาสทางธุรกิจ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save