ต้นเหตุที่ทำให้ เซ็กซ์เสื่อม …

นอกจากความเสื่อมถอยตามวัย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนุพันธ์ ตันติวงศ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้อธิบายว่า โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น โรคทางจิตใจ ที่มีผลกระทบต่อการกระตุ้นทางเพศจากสมอง โรคที่มีผลต่อระบบประสาท หลอดเลือดของอวัยวะเพศ หรือเกิดจากความผิดปกติของอวัยวะเพศ ทั้งนี้ส่วนใหญ่เกิดจากหลายสาเหตุร่วมกัน  ทั้งปัจจัยต่างๆที่เร่งให้เกิดโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

1.โรคเรื้อรังทางระบบหลอดเลือดและระบบประสาท เช่น โรคความดันโลหิต โรคหัวใจ

2.โรคระบบต่อมไร้ท่อ เช่น โรคเบาหวาน

3.โรคแทรกซ้อนจากการผ่าตัด เช่น การผ่าตัดรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก กระเพาะปัสสาวะ

4.โรคทางจิตใจ เช่น ความเครียด ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า

5.สูบบุหรี่และดื่มเหล้าต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน

6.กินยาบางชนิดติดต่อกันเป็นเวลานาน เช่น ยารักษาโรคความดันโลหิตสูงบางชนิด ยากล่อมประสาท ยาฮอร์โมนและยารักษาโรคกระเพาะ


ข้อมูลจาก : health.haijai.com

ภาพจาก : www.qrspelvicenter.net

mm

prem

... การ "รัก" ตัวเองที่ดี คือ คุณต้องดูแลตัวเอง

More Posts

Follow Me:
Facebook

mm

prem

... การ "รัก" ตัวเองที่ดี คือ คุณต้องดูแลตัวเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.