ด้วยมันสมองของระบบปัญญาประดิษฐ์ จะสอนให้รถแทรกเตอร์รู้จักวิธีการทำฟาร์ม

 

บริษัทผลิตรถแทรกเตอร์ทางการเกษตรอย่าง John Deere ได้เข้าซื้อกิจการ Blue River Technology บริษัทสตาร์ทอัพจาก California ที่นำเทคโนโลยีระบบสมองกล Machine learning มาใช้งานทางภาคการเกษตร

โดยมูลค่าการเข้าซื้อกิจการมียอดเงินที่สูงถึง 305 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนี่เป็นการเดินตามความฝันที่ยาวนานหลายทศวรรษของทาง John Deere ที่จะสร้างสรรค์ระบบการทำฟาร์มแบบอัตโนมัติ และในกรณีการเข้าซื้อ Blue River Technology จะทำให้เกษตรกร มีเครื่องมือที่สมารถสแกนพื้นที่ไร่ ประเมินสภาพความเป็นอยู่ของพืชผล และกำจัดวัชพืชได้ในเวลาเดียวกัน

 

โดยสุดยอดเทคโนโลยีของทาง Blue River มีชื่อว่า See and spray โดยมีการติดตั้งกล้องจำนวนมากเข้าไปกับชุดหัวฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตร ที่ติดตั้งอยู่กับรถแทรคเตอร์ โดยจะมีการใช้ระบบสมองกลแบบ Deep learning ทำการประมวลผลภาพจากกล้อง โดยหากกล้องสแกนไปเจอวัชพืช ระบบก็จะสั่งให้ฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืชลงไป แต่ถ้ากล้องสแกนไปเจอพืชไร่ มันก็จะฉีดปุ๋ยลงไปแทน โดยที่เกษตรกรสามารถปรับแต่งการทำงานของระบบนี้ได้ตามความต้องการ และทาง Blue River เคลมว่า เทคโนโลยีนี้จะช่วยลดปริมาณสารเคมีที่ใช้ฉีดพ่นลงได้ถึง 90% แถมยังช่วยลดการใช้แรงงานทางการเกษตร โดยมีรายละเอียดตามวีดีโอทางด้านล่างนี้เลย

 

 

การเข้าซื้อกิจการ Blue River Technologies เป็นสัญญาณที่ชัดเจน ว่าระบบอัตโนมัติจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการทำเกษตรกรรม แต่มันก็ค่อนข้างจะมีความซับซ้อน และมีความยากในการเปลี่ยแปลงการใช้จักรกลการเกษตรในแบบเดิมๆ ให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติ

John Deere ได้ลงมือบุกเบิกเรื่องเรื่องรถแทรกเตอร์อัตโนมัติ มาเป็นเวลายาวนานก่อนที่ทาง Google และ Tesla จะสนใจในเทคโนโลยีรถยนต์อัจฉริยะเสียอีก โดยที่รถยนต์อัจฉริยะในช่วงเวลานี้ ยังทำได้เพียงแค่การช่วยนำทาง แต่ก็ยังคงต้องมีคนนั่งไปในรถ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำรถแทรกเตอร์ไปวิ่งบนท้องไร่ นั้นมีตัวแปรและสถานการณ์มากมาย ที่มีมนุษย์เท่านั้นที่จะตัดสินใจรับมือได้อย่างเหมาะสม มันสามารถทำให้เป็นระบบอัตโนมัติได้เพียงบางส่วนเท่านั้น และเรายังไม่สามารถสร้างหุนยนต์ชาวไร่ แล้วให้มันไปทำงานแทนเราได้

และ Blue River Technology เป็นบริษัทที่พยายามปิดช่องว่าง ระหว่างวิธีการทำไร่แบบดั้งเดิม กับระบบการทำไร่ในโลกอนาคต ที่เป็นระบบอัตโนมัติสมบูรณ์แบบ เป้าหมายไม่ใช่การทำให้เกษตรกรตกงาน แต่เป็นการช่วยให้พวกเขาทำงานได้มากขึ้น โดยเหนื่อยน้อยลง เทคโนโลยีสร้างขึ้นมาเพื่อให้ระบบการฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตรทำงานได้อย่างเหมาะสมขึ้น และความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคนี้คือการก้าวสู่ความเป็นดิจิทัล ไม่ใช่มุ่งเน้นการใช้สารเคมีเกินความจำเป็น

 

ที่มา – news.thaiware.com , theverge

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.