Apple คอนเฟิร์ม iPad Pro แรม 4GB ในปี 2017 นี้

สงสัยว่า RAM มีอยู่ภายใน Pros ของ iPad ตัวใหม่หรือไม่? เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ข้อมูลที่คุณจะได้รับจาก Apple เนื่องจากไม่ได้พูดถึงแท็บเล็ตและโทรศัพท์มือถือเหมือนกับคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตามมีวิธีการสร้างชิ้นส่วนที่ขาดหายไปในแผ่นข้อมูลฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์ iOS วิธีหนึ่งคือ GeekBench การทดสอบเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับความนิยม

Read more