AEC Trade Center ตระหนักถึงความปลอดภัยในสถานการณ์โควิด เลื่อนกิจกรรม “Food Destination Center” ไปจัด 2 พย. 64 – 24 มค. 65

“AEC Trade Center – PANTIP Wholesale Destination” ศูนย์ค้าส่งใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรม “Beyond Exhibition – Food Destination Center” เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังน่าเป็นห่วง กำหนดวันจัดใหม่เป็น 2 พฤศจิกายน 2564 – 24 มกราคม 2565 โดยยังมุ่งที่จะทำให้กิจกรรมนี้เป็นที่รวมพันธมิตรผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมอาหารไว้มากที่สุด และเป็นศูนย์ค้าส่งด้านธุรกิจอาหารที่ครบวงจรที่สุด สะดวกที่สุด และราคาดีที่สุด เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยเติบโตอย่างยั่งยืน  นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Read more