คุณสามารถคุยกับ Ghost ของ Destiny 2 กับ Alexa ได้แล้วตอนนี้ !!!

  Activision และ Bungie ได้เปิดตัว Amazon Alexa ทักษะใหม่ที่เข้ากับDestiny 2

Read more

แนวคิด Smart City ในงาน Digital Thailand Big Bang 2017

การพัฒนาประเทศไปสู่ความเป็น Smart City ซึ่งในงานนี้ทาง ZTE ได้นำเทคโนโลยีที่ติดตั้งและให้บริการในหลายเมืองทั่วโลกมานำเสนอ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้เกิดขึ้น ปัจจุบัน ZTE ได้รับความไว้วางใจให้เข้าไปร่วมมือกับรัฐบาลนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปช่วยบริหารจัดการให้เกิด Smart City ในหลายเมืองทั่วโลก จนประสบความสำเร็จมีเมืองต้นแบบ ทั้งด้านสาธารณูปโภค ระบบเมือง การจัดการ พลังงาน และระบบขนส่ง เป็นต้น หนึ่งในเมืองที่มีระบบ Smart City สมบูรณ์คือ Yinchuan ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของจีน

Read more

เชื่อมโยงประเทศไทยสู่เวทีโลก Digital Thailand BigBang 2017

โดยในปี 2560 รัฐบาลได้ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นรูปธรรม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสด้วยการดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐ หรือการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคุลมทุกหมู่บ้านในประเทศที่เชื่อมโยงโรงเรียน โรงพยาบาล เทศบาลตำบลทั้งหมด ซึ่งจะครอบคลุม 74,700 หมู่บ้านทั่วประเทศภายในปี 2561 โดยรัฐบาลได้เร่งต่อยอดโครงการดังกล่าวในหลากหลายมิติ อาทิ การพัฒนา

Read more

ไทย์แลนด์ 4.0 !! โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก สู่เขตการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดี

งานที่จัดอยู่ตอนนี้ Digital Thailand Big bang 2017 กระผมได้เข้าไปดูงานมาเมื่อวานนี้เป็นวันแรก และพบว่าการพัฒนา ไทยแลนด์ให้สู่ยุค 4.0 นั้นน่าสนใจมาก วันนี้เราจะมาอธิบายเรื่อง โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ  Eastern Economic Corridor กันครับ

Read more

WOW! iDeskits โต๊ะลิฟท์ที่เป็นมากกว่าโต๊ะทำงานธรรมดา

แค่ขยับตัว 10 – 15 นาที ต่อ 1 – 2  ชั่วโมงการทำงานก็ช่วยลดภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรค Office Syndome ได้ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ของทางiDeskitsให้ iDeskits เป็น Your next desks. ของคุณ

Read more