3 เทรนด์การออกแบบที่สำคัญในเดือนมิถุนายน

บางครั้งการออกแบบที่เรียบง่ายสามารถปรับเปลี่ยนการออกแบบเว็บไซต์ของคุณได้ จากเว็บปกติไปจนถึงเว็บอินเทรนด์ได้ แนวโน้มของเดือนนี้คือประเภทของเทคนิคแต่ละประเภท ตั้งแต่การพิมพ์ไปจนถึงลักษณะทางเรขาคณิตไปจนถึงภาพเบลอ เทคนิคเหล่านี้สามารถทำงานได้ในโครงการออกแบบใหม่หรือการปรับตัวให้เข้ากับการออกแบบที่มีอยู่

Read more