สมเด็จวัดระฆังรุ่นอนุสรณ์ 100 ปี 2515 (สมเด็จวัดระฆังรุ่น2)

            สมเด็จวัดระฆังรุ่นอนุสรณ์ 100 ปี ปี2515 หรือที่นักสะสมพระเครื่องบางท่านเรียกว่า สมเด็จวัดระฆังรุ่น2 รุ่นนี้ถึงจะไม่ทันสมเด็จเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหมรํงสี) แต่พิธีปลุกเสก และมวรสารยิ่งใหญ่และชัดแจนที่สุดพิธีหนึ่งของวัดระฆัง​

Read more