Samsung ลงทุน 18.6 พันล้านดอลลาร์เพื่อก้าวไปสู่การผลิตแข่งขันด้านชิพและจอแสดงผล

วันนี้ (4 กรกฎาคม 2017) Samsung Electronics ได้ประกาศว่าจะลงทุนเป็นเงินจำนวน 1.86 หมื่นล้านเหรียญ (ประมาณ 6.32 แสนล้านบาท) เพื่อเป็นขยายตลาดและคงความเป็นผู้นำในการผลิตชิปหน่วยความจำและหน้าจอสมาร์ทโฟนในประเทศเกาหลีใต้

ทุกๆ ปี Samsung จะลงทุนเป็นเงินมากกว่า 1 หมื่นล้านเหรียญ ในแผนกผลิตชิปหน่วยความจำ ซึ่งการลงทุนล่าสุดนี้จะช่วยสร้างงานในประเทศเกาหลีใต้ถึง 440,000 อัตรา ภายในปี 2021

นอกจากนี้ ทาง Samsung ยังประกาศเพิ่มเติมว่า Samsung Display จะลงทุนเป็นเงิน 870.3 ล้านเหรียญ (ประมาณ 3 หมื่นล้านบาท) เพื่อสร้างโรงงานผลิตหน้าจอ OLED ในประเทศเกาหลีใต้ด้วย โดยในปัจจุบัน Samsung ได้ครองส่วนแบ่งตลาดหน้าจอ OLED ในประเทศเกาหลีใต้ถึง 90%

นาย Park Ju-gun หัวฝ่ายวิเคราะห์องค์กรของบริษัท CEO Score มองการว่า Samsung ตัดสินใจลงทุนอย่างมหาศาลในประเทศบ้านเกิดนั้น เป็นเพราะผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองที่นาย Jay Y. Lee รองประธานของ Samsung ถูกสอบสวนข้อหาติดสินบนอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ และต้องการแสดงให้เห็นแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากขึ้นในประเทศบ้านเกิด หลังจากที่ได้ประกาศสร้างโรงงานมูลค่า 380 ล้านเหรียญที่สหรัฐอเมริกา

ที่มา : phonearenabeartai

mm

tum

More Posts

Follow Me:
Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.