5 นวัตกรรมในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของเรา

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้น เรียกได้ว่าทุกอย่างที่เราใช้คือเทคโนโลยี เนื่องจากเทคโนโลยีทำให้มนุษย์มีความสะดวกสบายมากขึ้น  ช่วยให้มนุษย์ใช้ชีวิตง่ายขึ้น  เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้เทคโนโลยีได้  เพราะมันมีความจำเป็นมากต่อชีวิตมนุษย์ในปัจจุบันมาก

1. การชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย (ปัจจุบันนำมาใช้แล้ว)

2. ชุดบิกินี่ที่สามารถดูดซับมลพิษทางน้ำได้

3. รถยนต์ไร้คนขับ ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ปลอดภัย (ปัจจุบันเริ่มมีการพัฒนาเยอะมาก)

4.หุ่นยนต์ซักผ้า

5.รถไฟความเร็วสูง  (ปัจจุบันมีบางประเทศเริ่มพัฒนา)

 

ข้อมูลมาจาก  google และ  catdumb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.