เปิดโครงการใหม่ “บ้านพักผู้ลี้ภัย” โดย Airbnb

แอร์บีแอนด์บีเปิดให้ผู้ที่มีอพาร์ทเม้นท์ หรือที่พักว่างเข้าร่วมโครงการอุปถัมภ์ครอบครัวผู้ลี้ภัยชั่วคราว ตั้งเป้ารับผู้ลี้ภัยในยุโรป 1 แสนห้องภายใน 5 ปี

Airbnb เว็บไซต์และแอปพลิเคชันให้เช่าห้องพักระยะสั้นเปิดตัวโครงการ Open Homes ให้ผู้ให้เช่าบ้านหรือห้องพักปัจจุบันสามารถเปิดบ้านให้ผู้อพยพจากภัยสงครามมาพักอาศัยได้เป็นการชั่วคราว โดย Airbnb จะรับฐานข้อมูลผู้อพยพมาจากศูนย์ผู้อพยพระดับนานาชาติ อย่าง IRC หรือ SIGNA ซึ่งร่วมมือกับสหประชาชาติ และหน่วยงานไม่แสวงผลกำไรในการให้ความช่วยเหลือผู้อพยพที่ผ่านการตรวจประวัติ และอนุญาตให้พำนักอาศัยในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปได้

ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการปล่อยห้องเช่าระยะสั้นให้กับผู้อพยพ หรือผู้ลี้ภัยสงคราม จะถูกจับคู่กับครอบครัวผู้ลี้ภัยว่ามีความต้องการตรงกันหรือไม่ จากนั้นเมื่อเจ้าของบ้านอนุมัติ ศูนย์ผู้อพยพและผู้ลี้ภัยก็จะติดต่อกับ Airbnb เพื่อส่งผู้ลี้ภัยไปยังบ้านของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งการพักอาศัยลักษณะนี้เป็นการพักแบบระยะสั้น เพื่อให้ผู้ลี้ภัยหรือผู้อพยพสามารถตั้งตัว หางาน จนกว่าจะสามารถหาที่พักอาศัยถาวรของตนเองได้

ปัจจุบันมีบ้านและที่พักที่เข้าร่วมเป็นผู้อุปถัมภ์ที่พักผู้อพยพและผู้ลี้ภัยแล้วกว่า 6,000 ห้อง โดยกว่าครึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้ปล่อยห้องเช่าผ่านเว็บไซต์ Airbnb มาก่อน ซึ่ง Airbnb ตั้งเป้าจะสามารถหาผู้อุปถัมภ์ที่พักผู้ลี้ภัยให้ได้ 100,000 ห้องภายใน 5 ปีจากนี้

เริ่มต้นแบ่งปันน้ำใจได้ที่นี้ https://th.airbnb.com/welcome/refugees

ที่มา : http://news.voicetv.co.th 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.