หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จับมือเหล่าพันธมิตร ติดอาวุธทางการศึกษาให้เยาวชน  UTCC TUTOR

หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จับมือเหล่าพันธมิตร ติดอาวุธทางการศึกษาให้เยาวชน  เปิดโครงการ UTCC TUTOR ติวทั่วไทย พิชิตมหา’ลัยในฝัน 16 จังหวัด ทั่วประเทศ

นนทบุรี – 19 สิงหาคม 2566 ในวาระครบรอบ 90 ปี หอการค้าไทย และครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) ได้ร่วมจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ โครงการติวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย UTCC TUTOR ติวทั่วไทย พิชิตมหา’ลัยในฝัน 16 จังหวัด ทั่วประเทศไทย ปี 2566 เพื่อลดความเหลื่อมล้ำช่องว่างทางการศึกษาและสนับสนุนให้เยาวชนมีความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาความรู้และสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าทันกระแสความเป็นไปของสังคมโลกในปัจจุบัน และเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความเจริญให้แก่ชาติบ้านเมืองต่อไป โดยพิธีเปิดโครงการฯ จัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566        ณ เวสต์เกต ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

โดยได้รับเกียรติจาก นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและ      สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี / นายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์  ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี / ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) / รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ นางสาวณารินทร์ เทศขยัน ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดนนทบุรี ตลอดจนทีมผู้บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) / กลุ่มธุรกิจ TCP / ธนาคารออมสิน / สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมถึงภาคธุรกิจของจังหวัดนนทบุรี ในการร่วมมือจัดกิจกรรม โครงการติวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย UTCC TUTOR ติวทั่วไทย พิชิตมหาลัยในฝัน ดังกล่าว

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความสำคัญของกิจกรรมนี้ว่า “การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพ ความรู้ และความสามารถของเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ จากทีมติวเตอร์คุณภาพของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่จะมาช่วยถ่ายทอดความรู้ทั้งวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ซึ่งถือว่า     มีความสำคัญมากในการต่อยอดสู่ทักษะอื่น ๆ ของการเรียนรู้ในอนาคต โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่เทคโนโลยีและดิจิทัลมีบทบาทช่วยให้การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ สามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา และทำให้เราเรียนรู้ได้อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ และกลายเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ อย่างยั่งยืน ขอให้เยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการติว ประสบความสำเร็จด้านการเรียน การดำเนินชีวิต และเตรียมพร้อมให้เต็มที่สำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป”

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่าภาพที่ผมมองเห็นจากบนเวทีนี้ เป็นภาพที่น่าดีใจและปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง ผมมองเห็นลูกๆ นักเรียนระดับมัธยมมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ตื่นแต่เช้าเพื่อมาเข้าร่วมกิจกรรมติวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยในวันนี้  ในฐานะครู ผมเองมีความสุขที่ได้เห็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน หาทางพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อให้ไปถึงความฝันในการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยและไม่ว่าความฝันนั้นจะเป็นอย่างไร จะเล็กหรือใหญ่ ผมเชื่อว่านักเรียนทุกคนจะสามารถทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงได้อย่างแน่นอน

ในตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดกิจกรรมติวฟรี โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ซึ่งแต่ละปีเราจัดกิจกรรมติวได้ในจังหวัดใหญ่ๆ เท่านั้น แต่สำหรับในปีนี้ โดยการนำของคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย         จึงได้ริเริ่ม โครงการติวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย UTCC TUTOR ติวทั่วไทย             พิชิตมหา’ลัยในฝัน เพื่อขยายโอกาสให้นักเรียนที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการนี้ โดยอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนจากหอการค้าจังหวัด  และ YEC ของแต่ละจังหวัด รวมถึงผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายๆ องค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่

โดยโครงการติวของเราจะมุ่งเน้นการเตรียมสอบ A-Level โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 2 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 และภาษาอังกฤษ ซึ่งทีมอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจากคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมที่จะถ่ายทอดเทคนิคต่างๆ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ให้นักเรียนทุกคนสามารถนำไปใช้ได้จริงในสนามสอบ นำความรู้ไปต่อยอดเพื่อทำความฝันให้เป็นจริง สมดั่งสโลแกนของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเราที่ว่า Dreams come true.”

            ทางด้าน ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าในฐานะตัวแทนของเจ้าบ้าน เซ็นทรัลพัฒนา เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการติวฯ ระดับประเทศนี้  โดยปกติแล้ว เซ็นทรัล ทุกสาขาทั่วประเทศ เปิดพื้นที่สำหรับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ โครงการติวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีความสำคัญต่อการช่วยกันสนับสนุน ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนลูกหลานของเรา ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ นอกจากการเปิดพื้นที่ของเซ็นทรัล เวสต์เกต ให้เป็นสถานที่จัดติวและให้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แล้ว เรายังเปิดพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลในจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้ทั้งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมได้สะดวกขึ้นทั้งใกล้และไกล เช่น  เซ็นทรัล อยุธยา / เซ็นทรัล ระยอง / เซ็นทรัล อุดรธานี  / เซ็นทรัล โคราช / เซ็นทรัล ขอนแก่น รวมถึง เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่  / เซ็นทรัล ภูเก็ต  / เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี รวมทั้งหมด 9 สาขาทั่วประเทศสำหรับโครงการสร้างสรรค์ดีๆ เพื่อการศึกษาและเพื่อสังคมครั้งนี้”

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้มีการจัด โครงการติวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย UTCC TUTOR ติวทั่วไทย พิชิตมหา’ลัยในฝัน  เพื่อบริการทางวิชาการมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปีในภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้นักเรียนในส่วนภูมิภาคได้รับความรู้ทางวิชาการในรูปแบบออนทัวร์โรดโชว์ทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนนักเรียนชั้นมัธยมปลายให้มีโอกาสเข้าถึงการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพทั่วถึงทุกภูมิภาค

​โดยจัดติวฟรี ในวิชา A-LEVEL คณิตศาสตร์ 1 และ A-LEVEL ภาษาอังกฤษ  ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2566 เพื่อให้เยาวชนไทยได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในคณะต่างๆ ได้ตามเป้าหมายความใฝ่ฝันมุ่งหวังในชีวิตของนักเรียนทุกคน

ทั้งนี้ น้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายที่กำลังมองหาลู่ทางเตรียมสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาอยากมีที่เรียนก่อนใคร ต้องเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเอง รีบมาติวกับ UTCC TUTOR ติวทั่วไทย พิชิตมหา’ลัยในฝัน เน้นเทคนิคเอาไปใช้ได้จริง ทำข้อสอบได้อย่างมั่นใจ สมัครได้ทุกคน ติวฟรีทุกจังหวัดเลือกสถานที่ที่จะติวได้ด้วย แถมยังได้รับ        ใบเกียรติบัตร รีบสมัครเลยกับโครงการ UTCC TUTOR ติวทั่วไทย พิชิตมหาลัยในฝัน         ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โดยสามารถสมัครติดตามข่าวสาร และสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ : Line Official Account : @utcctutor หรือคลิก https://lin.ee/jyoQ47c

                                                                   ###

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save