อนาคตรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจะคิดค่าโดยสารแบบรายวัน!!

ผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดเผยเรื่องค่าโดยสารรถไฟฟ้าในอนาคตเพื่อให้ได้ราคาถูกที่สุดสำหรับประชาชน เปลี่ยนการคิดค่าโดยสารรถไฟฟ้าจากการเดินทางต่อเที่ยวมาเป็นแบบรายวันแทน  ในอนาคตเพดานค่ารถไฟฟ้าอยู่ที่ 100 บาท ผู้โดยสารสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้ากี่เที่ยวก็ได้แต่เสียเต็มที่แค่ 100 บาท

 

 

 

สำหรับแนวทางการคิดค่าโดยสารสามารถทำได้เนื่องจากระบบบัตร EMV (Euro/MasterCard/Visa) หรือบัตรเครดิตดิจิทัลที่เป็นสากลมีใช้กันทั่วโลก มาในรูปแบบของเครดิตการ์ดที่สามารถใช้โดยสารหรือชำระสินค้าได้เลยโดยใช้บัตรเพียงใบเดียว ซึ่งคาดว่าจะนำบัตรดังกล่าวมาใช้ในปี 2562 ทางรถไฟฟ้าบีทีเอส ยืนยันว่าจะนำรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้าร่วมในระบบแน่นอน และบัตร EMV เป็นการใช้นวัตกรรม 4.0 เข้ามาแก้ปัญหาความแออัดบนชานชาลาเพื่อให้ประชาชนจ่ายในราคาที่ถูกที่สุด และในอนาคตผู้โดยสารจะใช้ระบบหยอดเหรียญน้อยลงและหันมาใช้บัตรใบเดียวเดินทางในทุกระบบขนส่งสาธารณะ

 

ข้อมูล : www.bts.co.th