ตามให้ทันโลกอนาคตกับ Gig Economy

Gig Economy  หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการทำงานประเภทงานชั่วคราว  เช่น พาร์ทไทม์ ฟรีแลนซ์ หรืองานเอาท์ซอร์สต่างๆ ปัจจุบันมีเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้รูปแบบการทำงานเดิมเปลี่ยนไป จากที่ส่วนใหญ่เป็นแบบงานประจำก็เปลี่ยนไปเป็นการทำงานที่มีลักษณะสั้นและการทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้สิ่งต่างๆรอบข้าง ทั้งการใช้ชีวิต และพฤติกรรมของมนุษย์เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง ส่วนโลกธุรกิจถ้าปรับตัวไม่ทันก็อาจหลุดจากวงโคจรตลาดได้

ธุรกิจเปลี่ยนไวรับมือวงจรเทคโนโลยีสั้นลง

เทคโนโลยีในปัจจุบันถูกนำมาใช้ในโลกธุรกิจมากขึ้นทำให้ทุกอย่างสามารถดำเนินและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่ปี  การทำงานมีลักษณะสั้นลงมากต่างจากในอดีตที่การทำงานมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างยาวนาน  และการทำธุรกิจในปัจจุบันต้องปรับตัวให้ทันตามเทคโนโลยี  ไม่งั้นอาจเกิดการหยุดชะงักได้   เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเลื่อนเศรษฐกิจ  เช่น  Artificial Intelligence  การทำงานโดย Robot จะเข้ามาแทนที่การทำงานแบบเดิมๆ ซ้ำๆ  ทำงานตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์มากขึ้น

การปรับโครงสร้างองค์กรและกระจายอำนาจ

องค์กรจะต้องปรับตัวและเห็นถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจการสั่งการมากขึ้น เพื่อให้มีหน่วยองค์กรเล็กๆและย่อยลงสามารถตัดสินใจดำเนินงานในเรื่องต่างๆได้   การตัดสินใจในบางเรื่องอาจไม่ต้องรอผู้บริหารเป็นผู้ตัดสินใจเอง การใช้ Outsource เข้ามาช่วยแบ่งเบางาน มุ่งเน้นการว่าจ้างแทนการจ้างแบบพนักงานประจำ  ทรัพยากรบุคคลต้องมีทักษะด้านเทคโนโลยี  คนรุ่นใหม่ต้องสร้างทักษะในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ  การทำงานร่วมกันจะทำให้งานในองค์กรประสบคามสำเร็จเร็วขึ้น

ข้อมูลมาจาก  brandbuffet

รูปภาพ  google

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.