ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือชาวรามัญ ณ วัดสุทธาโภชน์ ประจำปี 2563

ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือชาวรามัญ ณ วัดสุทธาโภชน์ ประจำปี 2563 เป็นประเพณีที่จัดขึ้นทุกปีหลังจากออกพรรษา โดยมี นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ด้วย งานประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยเชื้อสายรามัญที่ยึดถือและปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์แรกหลังวันออกพรรษาของทุกปี  โดยประชาชนผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่จะแต่งกายด้วยชุดไทยรามัญ นับว่ายังคงเป็นประเพณีตักบาตรทางเรือแห่งเดียวของกรุงเทพมหานคร ที่ยังคงอนุรักษ์และปฏิบัติสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จนถึงปัจจุบันนี้ การตักบาตรพระร้อยทางเรือในช่วงเช้าครั้งนี้ มีขบวนแห่เรือของเจ้าจอมมารดากลิ่น ประดับประดาไปด้วยดอกไม้ตกแต่งสวยงาม และ ขบวนเรือของพระสงฆ์

Read more