Lacoste ผลิตหน้ากาก 100,000 ชิ้น ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในฝรั่งเศส

LACOSTE และอาสาสมัคร ร่วมใจผลิตหน้ากาก 100,000 ชิ้น ณ โรงงานต้นกำเนิดลาคอสท์ ในเมืองทรัวส์ ประเทศฝรั่งเศส เพื่อนำไปบริจาคให้กับบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานต่าง ๆในประเทศที่เป็นด่านหน้าในการดูแลและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยลาคอสท์ยังคงมุ่งมั่นที่จะผลิตหน้ากากให้ได้ถึง 200,000 ชิ้น และจะดำเนินการผลิตหน้ากากไปอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์โรค COVID-19 จะดีขึ้น

Read more

ว้าว ! รุ่นใหม่ ทั้งเสื้อผ้า, รองเท้า และกระเป๋า จากแบรนด์สุดคลาสสิค Lacoste & Lacoste Live! ที่ลดกระหน่ำถึง 40%

ด่วน                 ? ตั้งแต่วันนี้ – 24 สิงหาคม 2560              

Read more