“IoT” ให้เราปั่นจักรยานร่วมกับคนอื่นได้ทั่วโลก ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

จากงาน Digital thailand Bigbang เราจะพาทุกๆคนไปสัมผัสถึง เทคโนโลยีในโลกปัจจุบันกันนะครับ โดยเริ่มต้นจากความเป็นมา ของคำว่า IoT หรือ เรียกชื่อเต็มคือ Internet of Things

Read more

THAI MOOC …ตอบโจทย์การศึกษาไทย 4.0 ในงาน Digital Thailand Big Bang

การใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาของไทยกับการลดช่องว่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มากกว่าในรั้วมหาวิทยาลัย ภาพความเคยชินที่จะเห็นนักเรียนนักศึกษาแบกตำรำเรียนจำนวนมาก ไปเรียนที่สถาบันศึกษาอาจหมดไป เมื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามาอำนวยความสะดวกในชีวิตของทุกคนมากขึ้น โดยเฉพาะการนำมายกระดับการศึกษาไทยสู่ 4.0

Read more