Event World Rivers Day 2020 วันแม่น้ำโลก 28 กันยายน 2020

เมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา เป็นวันที่เราได้แสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ในการปกป้องแม่น้ำ แต่ในความเป็นจริงเราต้องช่วยกันทุกคนทั้งประเทศในการรักษาแม่น้ำของเรา #มีเรือตุ๊กตุ๊ก ที่แสดงถึงความเป็นไทย กิจกรรมวันนี้เป็นความร่วมมือกันจากหลายภาคส่วนเป็นเชิงสัญลักษณ์ และร่วมกันเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา โดย ไอคอนสยาม ร่วมกับ สมาคมธุรกิจการค้าแม่น้ำเจ้าพระยา กรมเจ้าท่า สำนักงานสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร สมาคมเรือไทย ชมรมเจทสกี และโรงแรมต่างๆริมเจ้าพระยาร่วมทำกิจกรรมครับ

Read more