ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านมเพื่อชุมชน

  นางสาวการุณี สุหร่าย กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและภาคประชาชน จัดโครงการตอบแทนสังคมภายใต้ชื่อ “ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านมเพื่อชุมชน” รณรงค์ให้ผู้หญิงไทยตระหนักถึงภัยร้ายของมะเร็งเต้านม โดยเชิญแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อรู้ทันมะเร็งเต้านม พร้อมตรวจคัดกรองเต้านม สาธิตการตรวจเต้านม และฝึกปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยโครงการนี้จัดขึ้นที่ชุมชนเจริญกรุง 89

Read more