ALI COLA ออกโคล่าหลากสี แต่รสชาติเหมือนกัน

ALI COLA บริษัทโคล่าในเยอรมนี ออกโคล่าสีใหม่ถึง 5 สี แต่รสชาติเหมือนกันเป๊ะ เพื่อต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติ

เนื่องจากในเยอรมนี มีการรับผู้อพยพเข้าประเทศเป็นจำนวนมาก แคมเปญนี้จึงต้องการจะบอกทุกคนว่า “ถึงภายนอกคนเราจะต่างกัน แต่ข้างในเราก็คือคนเหมือนกัน”

ที่มา – marketeer.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.