5 แนวโน้มเปลี่ยนโลกกับ Speak Easy

เทคโนโลยีในปัจจุบันพัฒนาไปไกลมากเริ่มมีการพัฒนาในรูปแบบของ artificial Intelligence มากขึ้นและล่าสุดกับ Speak Easy หรือเทคโนโลยีเสียงพูด จะช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นมากมันสามารถตอบสนองสิ่งที่พวกเราต้องการได้รวดเร็ว  มันอาจจะฝังตัวอยู่มุมใดในบ้านหรือสิ่งที่เราใช้อยู่เป็นประจำ เช่น รถยนต์  ถือเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกในตอนนี้

1. ความอยากใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้ช่วยผ่านเสียงพูดของตน

ผู้ใช้สมาร์ทโฟนร้อยละ 74 เห็นว่าถ้าผู้ช่วยผ่านเสียงพูดสามารถพูดตอบโต้เขาได้  เขาจะใช้มันตลอดเวลา เมื่อเริ่มมีการพัฒนามากขึ้นผู้ช่วยผ่านเสียงพูดจะเข้าใจผู้ใช้ได้มากยิ่งขึ้น และผู้คนจะใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้ช่วยผ่านเสียงพูดมากขึ้น  ผู้ที่เคยใช้เทคโนโลยีผ่านเสียงพูดร้อยละ 42  บอกว่าพวกเขาคุยกับอุปกรณ์ของเขาเมื่อเขารู้สึกโดดเดี่ยว

2.ความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว

คนส่วนใหญ่บนโลกต้องการการรับรองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว  ผู้ตอบแบบสอบถามจากทั่วโลกกังวลว่าบริษัทอาจจะฟังเสียงที่พวกเขากำลังพูดผู้ช่วยผ่านเสียงของตน  ผู้ให้บริการต้องสร้างความเชื่อถือ พวกเขาจึงจะวางใจและบรรเทาความกังวลลงได้

3.เสียงพูดช่วยแบ่งเบาภาระการรับรู้ของสมอง

ผู้ใช้เทคโนโลยีเสียงพูดเป็นประจำร้อยละ 45  บอกว่าพวกเขาใช้มันเพราะมันรวดเร็วกว่า ร้อยละ  35 บอกว่าพวกเขาใช้มันเพราะเขารู้สึกขี้เกียจ มีการศึกษาการตอบสนองของสมองต่อเสียงพูดเมื่อเปรียบเทียบกับการการแตะหรือการพิมพ์พบว่าการทำงานของสมองน้อยกว่าการใช้วิธีแตะ เพื่อทำในสิ่งเดียวกัน ซึ่งการตอบสนองต่อเสียงเป็นภาระแก่การรับรู้สมองน้อยกว่า

4.เสียงพูดจะปลดปล่อยผู้บริโภคให้เป็นอิสระจากหน้าจอ

ผู้ใช้สมาร์ทโฟนทั่วโลกร้อยละ 53 คิดว่า เทคโนโลยีเสียงจะช่วยปลดปล่อยผู้ใช้งานให้เป็นอิสระจากหน้าจอ เพราะปัจจุบันคนส่วนใหญ่ก้มมองแต่หน้าจอไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม  เทคโนโลยีเสียงพูดจะช่วยให้ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น

5.ผู้บริโภคจะปล่อยให้ ” ผู้รับใช้ยุคดิจิทัล ” ดูแลจัดการสิ่งต่างๆ

ผู้ใช้บริการยกฐานะให้พวกมันเป็น ผู้รับใช้ยุคดิจิทัล พวกเขายอมให้ผู้ช่วยผ่านเสียงตัดสินใจเลือกแทนพวกเขาได้บริษัทต่างๆ ต้องสร้างหลักประกันว่าพวกเขาจะต้องเป็นแบรนด์ที่ ” ผู้รับใช้ยุคดิจิทัล ”  เพื่อนำมาเป็นข้อเสนอแนะก่อนหน้าคู่แข่ง

ข้อมูลมาจาก  brandbuffet

รูปภาพ  google

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.