โรงพยาบาลนครธน ประกาศความเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เฉพาะทาง พร้อมมุ่งหน้าสู่มาตรฐานสากล

รศ.ญาณเดช ทองสิมา (กลาง) ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลนครธน พร้อมด้วย ศ.คลินิก นพ.วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานกรรมการบริหาร และ นายวิศาล สายเพ็ชร์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการใหญ่ ตอกย้ำความเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง
ในงาน “มุ่งมั่นสู่ความเชี่ยวชาญ ดูแลมากกว่าการรักษา” ภายใต้แนวคิดดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์พร้อมโชว์ศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านสมองและระบบประสาท ด้านกระดูกและข้อ ด้านระบบทางเดินอาหารและตับ และด้านการผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้อง 3 มิติ เป็นต้น ภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพฟรี โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมร่วมพูดคุยกับนักแสดงชั้นนำ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2

รายชื่อบุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

  1. พญ. ศิเรมอร ทองสิมา วีระพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  2. นพ. วิโรจน์ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  3. ศ. คลินิก นพ.วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท รองประธานกรรมการบริหาร
  4. รศ. ญาณเดช ทองสิมา ประธานกรรมการบริหาร
  5. นายวิศาล สายเพ็ชร์ ผู้อำนวยการใหญ่
  6. นางสาวเพ็ญศิริ ทองสิมา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
  7. นายปิยะเดช ทองสิมา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร