เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่4

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สยามสแควร์ แล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 4 The 4th Bangkok Art Festival ประจำเดือนมีนาคม “Hello Summer” Fashion on The Beach พบกับกิจกรรมต่างๆ ร้านค้าศิลปะเปิดไอเดียสร้างสรรค์ การแสดงทางวัฒนธรรมและร่วมสมัย การแสดงเปิดหมวก และ workshop ประดิษฐ์ด้วยตนเอง

ระหว่างวันที่ 2-3 และ 16-17 มีนาคม 2562
เวลา 14.00 – 20.00 น.
ณ บริเวณสยามสแควร์ ซอย 5 และ
ชั้น LG สยามสแควร์ วัน