สาเหตุของการพูดไม่รู้เรื่อง

การต้องสนทนา สื่อสาร หรือต้องเจรจาเป็นเรื่องที่คนทำงานล้วนต้องทำอยู่ในแทบทุกวัน ซึ่งถ้าใครสามารถทำการสื่อสารออกมาได้ดีก็มักจะนำมาซึ่งความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากคนอื่นๆ พร้อมกับทำให้ตัวงานที่ดำเนินการอยู่มีประสิทธิภาพได้

1.การบวนการคิด

อาจเกิดจากการที่สมองคิดเร็วเกินไป  จับรายละเอียดเก็บมาคิดวนๆ มากๆ จึงทำให้ไม่สามารถคิดคำพูดได้ทันตามสมอง หรือสมองคิดอีกอย่าง ปากพูดอีกอย่าง

2.การพูด

อาจเกิดจากการพูดเร็วเกินไป  ที่ทำให้คนอื่นฟังไม่รู้เรื่อง  หรือการพูดสลับคำ  สลับประโยค  ทำให้การสิ่งที่จะพูดออกมาผิดเพี้ยนไปได้

3.ไม่รู้ว่าเป้าหมายคืออะไร

การจะสื่อสารกับคนอื่น  เราต้องรู้ก่อนว่าเราจะบอกอะไร  ไม่ควรพูดวกไปวนมา พูดให้คนฟังเข้าใจว่าอะไรคือสาระสำคัญที่ตัวเรากำลังบอกเขา

4.ไม่มีความมั่นใจ

ความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราสื่อสารกับคนอื่นรู้เรื่อง  ความมั่นใจทำให้คำพูดที่พูดออกมาฉะฉาน  ฟังเข้าใจและชัดเจน  หากเราไม่มีความมั่นใจจะทำให้เราพูดกะอุกกะอัก คนฟังก็จะฟังไม่รู้เรื่อง

5.อารมณ์

การใช้อารมณ์จะทำให้อีกฝั่งรับรู้อารมณ์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว และเมื่ออารมณ์ของคุณไม่ได้เป็นบวกมันก็จะกลายเป็นตัวขวางสำคัญไม่ให้คนอื่นเข้าถึงสารที่คุณกำลังจะสื่อ

ข้อมูลมาจาก  google และ nuttaputch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.