ททท.สำนักงานเชียงราย ชวนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม“ม่วน จื้น อุ่นใจ๋ เที่ยวพะเยาโฉมใหม่ มัดใจไว้รอคุณ”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม “ม่วน จื้น อุ่นใจ๋เที่ยวพะเยา
โฉมใหม่ มัดใจไว้รอคุณ” ภายใต้โครงการ Passion Phayao : เที่ยวเบาเบา บันดาลใจ

เชิญชวนนักท่องเที่ยวเช็คอินเข้าไปในเว็บไซต์ www.checkinphayao.com เพื่อร่วมกิจกรรม “เที่ยวทิพย์”วางแผนการเดินทางในช่วงที่สภาวะวิกฤต Covid-19 คลี่คลาย และกิจกรรมประกวดภาพถ่าย ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564

นางสาวกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย ซึ่ง
รับผิดชอบส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดเชียงราย และพะเยา เปิดเผยว่า ททท.สำนักงาน
เชียงราย ได้ดำเนินการโครงการ Passion Phayao : เที่ยวเบาเบา บันดาลใจ ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใน
จังหวัดพะเยาให้เป็นที่รู้จัก สร้างการรับรู้ให้เกิดความสนใจ และเกิดกระแสการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดพะเยามากยิ่งขึ้น ซึ่ง
จังหวัดพะเยาเป็นเมืองเล็กๆ ที่มีเสน่ห์ เงียบสงบที่หลายๆ ท่านจะนึกถึง กว๊านพะเยา ทะเลสาบน้ าจืดขนาดใหญ่ เป็นอันดับ
1 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ 4 ของประเทศ มีบรรยากาศสวยงามตามธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางเข้ามา
สัมผัส มารับประทานอาหารริมกว๊านพะเยา มาซื้อปลาส้มอาหารที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น มาไหว้พระกลางกว๊านและบริเวณ
ใกล้เคียง แล้วจากไปท่องเที่ยวในจังหวัดอื่น ซึ่งจังหวัดพะเยานั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม งดงามด้วยวิถีชีวิต
วัฒนธรรม กระจัดกระจายอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ทั้ง 9 อำเภอ ที่พร้อมจะนำเสนอให้นักท่องเที่ยวทุกท่านได้ไปสัมผัส และ
พักค้าง

ททท.สำนักงานเชียงราย จึงได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ชื่อ
www.checkinphayao.com ขึ้น เป็นแหล่งรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง ชุมชนท่องเที่ยว
สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวม่วนใจ๋ จื้นใจ๋ อุ่นใจ๋ ครอบคลุมถึง 9 อำเภอ ซึ่งนักท่องเที่ยว
สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลได้ง่ายๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือของทุกท่านได้อย่างเพลิดเพลิน และในช่วงนี้ ททท.สำนักงาน
เชียงรายขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านเช็คอินเข้าไปในเว็บไซต์เพื่อร่วมกิจกรรม “เที่ยวทิพย์”วางแผนการเดินทางในช่วง
ที่สภาวะวิกฤต Covid-19 คลี่คลาย และกิจกรรมประกวดภาพถ่าย ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 โดย ททท.
ส านักงานเชียงรายร่วมกับหอการค้าจังหวัดพะเยา, YEC (Young Entrepreneur chamber of commerce), TCEP
(Thailand Convention & Exhibition Bureau) สายการบินไทยเวียตเจ็ท, ผู้ประกอบการที่พักและร้านอาหารในพื้นที่
จังหวัดพะเยาสนับสนุนการจัดกิจกรรม มีของที่ระลึกเป็นสายคล้องแมสมาสคอต“น้องมัดใจ” เป็นนกยูงพันธุ์ไทยที่มี
จำนวนมากในจังหวัดพะเยา, เป็นตัวแทนสื่อถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและทูตวัฒนธรรมให้กับจังหวัดพะเยา แจกให้กับ
นักท่องเที่ยวทุกท่าน “ฟรี” จำนวน 5 ท่านแรกที่ร่วมกิจกรรม”เที่ยวทิพย์”ในเว็บไซต์, เงินรางวัลผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายจำนวน 12 รางวัล ซึ่งทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมมีสิทธิลุ้นรับบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศสายการบินไทย
เวียตเจ็ทไปกลับ 2 ที่นั่งรวมที่พักและร้านอาหารจังหวัดพะเยา จำนวน 3 รางวัล

ข้อความประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม “ประกวดภาพถ่าย”

“เช็คอิน แชะ ชวนเพื่อน”
ส่งความสุข ส่งกำลังใจให้แก่กัน
ททท.สำนักงานเชียงราย ร่วมกับหอการค้าจังหวัดพะเยา

ขอเชิญขวนทุกท่าน ร่วมกิจกรรม “ประกวดภาพถ่าย
“แอ่วพะเยา“ม่วน จื้น อุ่นใจ๋”
กติกาง่ายๆ เพียงแค่

“เช็คอิน”
ค้นหาข้อมูล 3 เส้นทางแห่งความสุข(ม่วนใจ๋, จื้นใจ๋ อุ่นใจ๋) ในเว็บไซต์ www.checkinphayao.com

“แชะถ่ายภาพ “
ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ทั้ง 3 เส้นทาง ๆ ละไม่เกิน 3 ภาพ
ชิงรางวัลเงินสด 12 รางวัล
“ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 สิงหาคม 2564”

“ ชวนเพื่อน”
มากดถูกใจ ภาพถ่ายที่ท่านส่งประกวด ในเว็บไซต์ ส่งความสุข ส่งกำลังใจให้แก่ท่าน

ภาพถ่ายที่มีคนถูกใจมากที่สุด “รับฟรี” รางวัลถูกใจออนไลน์
(บัตรโดยสารเครื่องบินสายการบินเวียตเจ็ท+ที่พัก 1 คืน และ Gift Voucher ร้านอาหาร )

พิเศษสุดๆ ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิร่วมเสวนารับฟังเทคนิคการถ่ายภาพในยุคดิจิตอลจากช่างภาพที่มีชื่อเสียง
“ฟรี”
ประกาศผลรางวัล วันที่ 4 กันยายน 2564

สอบถามการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่หอการค้าจังหวัดพะเยา โทร.054-483903
และ ททท.สำนักงานเชียงราย https://www.facebook.com/tatchiangrai

ข้อมูลจาก : ททท.สำนักงานเชียงราย จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่านร่วมกิจกรรม
“ม่วน จื้น อุ่นใจ๋ เที่ยวพะเยาโฉมใหม่ มัดใจไว้รอคุณ” ภายใต้โครงการ Passion Phayao: เที่ยวเบาเบา บันดาลใจ ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 15 กันยายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
สำนักงานเขียงราย โทร. 053- 717433 และ Facebook : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานเชียงราย และ
กิจกรรมประกวดภาพถ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หอการค้าจังหวัดพะเยา โทร.054-483903