ชำระเงินด้วย QRCode มาตรฐานใน 5 ธนาคาร

 

เริ่มแล้ว รับชำระเงินด้วย QR Code พบมีธนาคารที่ผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย สามารถให้บริการเป็นการทั่วไปได้จำนวน  5  ราย  ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารไทยพาณิชย์  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารกรุงเทพ  และธนาคารออมสิน

เป็นสิ่งที่หลายธนาคารตั้งตารอคอยกันเลยทีเดียวกับการชำระเงินด้วย QR Code มาตรฐาน ซึ่งเมื่อวานนี้นางสาวสิริธิดา  พนมวัน  ณ  อยุธยา  ผู้ช่วยผู้ว่าการ  สายนโยบายระบบการชำระเงิน  และเทคโนโลยีทางการเงิน  เปิดเผยว่า  จากธนาคารที่เข้าร่วมการทดสอบ 8 ธนาคาร ธปท. ได้อนุญาตให้สถาบันการเงินที่เข้าร่วมทดสอบโครงการ  QR Code Payment  ออกจาก  regulatory  sandbox  และสามารถให้บริการเป็นการทั่วไปได้แล้วจำนวน  5  ราย  คือ  ธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารไทยพาณิชย์  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารกรุงเทพ  และธนาคารออมสิน  โดยได้พิจารณาจากความพร้อมในเรื่องต่าง ๆ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  การบริหารความเสี่ยง การคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัย รวมทั้งการเตรียมสาขา และ call center ของธนาคาร เพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

โดยผู้บริโภคสามารถใช้  mobile  application  ของธนาคารที่ได้รับอนุญาตสแกน  QR  Code  มาตรฐานที่ร้านค้าเพื่อชำระเงินได้ทันที  โดยเหมาะกับการชำระเงินพื้นฐานที่ไม่ซับซ้อน  เช่น ร้านอาหาร  ร้านค้าขนาดกลางและขนาดเล็ก  ตลาดสด  รถแท็กซี่  มอเตอร์ไซด์รับจ้าง  เป็นต้น 

ส่วนในระยะต่อไป ธนาคารจะมีการทดสอบบริการเพิ่มเติมให้สามารถรองรับแหล่งเงินได้มากขึ้น  อาทิ  บัตรเครดิต  และ ต่อยอดบริการชำระเงินใหม่  ๆ การใช้มาตรฐาน  Thai  QR Code Payment  ทำให้ประชาชนมีทางเลือกในการจ่ายเงินที่ สะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัย  และสามารถชำระเงินข้ามธนาคารได้  ด้านร้านค้าสามารถรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวก  ต้นทุนต่ำลง  มี  QR Code  เดียวก็รับเงินได้จากหลากหลายช่องทาง เงินเข้าบัญชีโดยตรง ช่วยให้บริหารจัดการเงินสดง่าย

สำหรับร้านค้าที่ต้องการมี  QR Code  เพื่อรับชำระเงินสามารถติดต่อธนาคารที่ได้รับอนุญาตได้โดยตรง  ส่วนประชาชนที่ต้องการชำระเงินผ่าน  QR Code  สามารถ  download  mobile  application และศึกษาวิธีใช้งานจากผู้ให้บริการที่ใช้งานอยู่  ทั้งนี้  นอกจาก  5  ธนาคารที่ได้รับอนุญาตในครั้งนี้  ธนาคารอื่น ที่อยู่ระหว่างการทดสอบโครงการ  QR  Code  Payment  ก็มีผลการทดสอบที่ดี  ซึ่ง  ธปท.  แจ้งว่าจะอัปเดทความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

ที่มา:thumbsup