“คนไทยไม่เคยทิ้งกัน” ซีพี ออลล์ พร้อมฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน เร่งส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้รพ.สนาม-วัด-กลุ่มเปราะบางป้องกันโควิด-19 ต่อเนื่อง

“เป็นที่รับทราบกันดีว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ระลอกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและสุขภาพของคนไทยการติดเชื้อเกิดขึ้นได้กับทุกคนและในทุกสถานการณ์โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมงทำให้มีความเสี่ยงสูงตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งวัดที่เป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยอยู่คู่กับชุมชนและสังคมมาช้านานต่างก็ได้รับผลกระทบและต้องปรับตัวเพื่อยกระดับมาตรการในการระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งสิ้น

ซีพี ออลล์ เล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจึงได้เดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน”ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนามที่เป็นพื้นที่ควบคุมใน 18 จังหวัด พร้อมถวายเครื่องวัดอุณหภูมิและแอลกอฮอล์ให้กับวัด พระสงฆ์ สามเณร และทยอยมอบของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามโครงการซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19 อย่างเร่งด่วน

นายวิชัย จันทร์จริยากุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น ซีพี ออลล์ เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนจึงได้เดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ตามปณิธาน“ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้กับทุกคน” โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยทีมงานจิตสาธารณะซีพี ออลล์ เดินหน้าทยอยส่งมอบแอลกอฮอลล์ทำความสะอาด หน้ากากอนามัยเครื่องวัดอุณหภูมิ น้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับหน่วยราชการโดยเฉพาะโรงพยาบาลสนาม อาทิโรงพยาบาลสนามในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ ประกอบด้วยโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ,โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน), โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ(ดอนเมือง) และ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา, โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน,โรงพยาบาลสนาม จ.นนทบุรี, โรงพยาบาลสนามหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันต์
เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้ส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ให้กับภาคประชาสังคมและกลุ่มเปราะบาง อาทิ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา –บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน และ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์ 45
เป็นต้น รวมถึงได้ประสานความร่วมมือผ่านทางคณะกรรมการมหาเถรสมาคมน้อมถวายเครื่องวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์เจล พร้อมน้ำดื่มสะอาดให้กับ ศาสตราจารย์ดร. พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร,กรรมการมหาเถรสมาคม และ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดยานนาวา, กรรมการมหาเถรสมาคมเพื่อนำไปแจกจ่ายมอบให้กับวัด พระสงฆ์ สามเณรทั้งส่วนกลางและภูมิภาคต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร. พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, กรรมการมหาเถรสมาคม กล่าวว่าวัดได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อควบคุมดูแลเรื่องโควิดตั้งแต่ปีที่แล้วเพื่อประชุมและออกมาตรการให้พระภิกษุถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดสำหรับการดำเนินกิจกรรมของวัดเราไม่ได้ห่วงเฉพาะคนในวัดแต่เราห่วงถึงคนรอบๆวัด รวมถึงสังคม ชุมชน ด้วย
“การที่วันนี้ ซีพี ออลล์ เข้ามาก็ขออนุโมทนาเพราะว่าการเข้ามาเสริมกิจกรรมที่เราทำในยามวิกฤตนี้ทำให้เราทราบว่าเราไม่ทอดทิ้งกัน เป็นเชิงสัญลักษณ์ว่าถ้าทุกฝ่ายเข้ามาช่วยกันดูแลคนละไม้คนละมือ มันก็จะไม่เป็นภาระของราชการฝ่ายเดียวหรือหน่วยนั้นหน่วยนี้ ทุกฝ่ายต้องมาระดมช่วยกันทางวัดสามารถเป็นผู้ประสานได้เราก็จะเป็นผู้ประสานแล้วเราจะให้ความร่วมมือกับ 3 ประสาน บ้าน วัด ราชการและก็โดยวิธีนี้เราก็จะได้สามารถผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกัน”

ด้านนางทัศนีย์ รัตนะ ผู้อำนวยการสำนักงานสาขากรุงเทพโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา – บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อนมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่าปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนประจำรวม 76 คนในระดับอนุบาลถึงป.6
ซึ่งในช่วงของการระบาดของโควิด-19ระลอกใหม่นี้มีผลกระทบค่อนข้างมากการที่ภาคเอกชนมีจิตศรัทธาเข้ามาช่วยเหลือนำสิ่งที่จำเป็นสนับสนุนบริจาคให้กับมูลนิธิ สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่มาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเราทั้งมีจิตเมตตาและนึกถึงพวกเราและน้องๆผู้พิการซ้ำซ้อนทุกคน“ต้องยอมรับว่าภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกนี้เกิดขึ้นค่อนข้างรวดเร็วรุนแรง
บุคลากรทางการแพทย์ทั้งคุณหมอและพยาบาลทุกๆคนต่างทุ่มเททำงานกัน 24 ชั่วโมง ซีพี ออลล์ ขอขอบคุณในความเสียสละของคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน
พร้อมขอยืนอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
และเราก็พร้อมที่จะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน” นายวิชัย กล่าวทิ้งท้าย ตั้งแต่ต้นปี 2564 ซีพี ออลล์ ยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยการส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์, หน้ากากอนามัย,แอลกอฮอลล์ทำความสะอาด, เครื่องวัดอุณหภูมิ, น้ำดื่ม รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับโรงพยาบาล หน่วยงานราชการ, วัด, ภาคประชาสังคม
และกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19 รวมเป็นเงินกว่า 57 ล้านบาท


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save