การบินไทย เที่ยวญี่ปุ่น ราคาพิเศษ ไป-กลับ เริ่มต้น 15,230 บาท (ถึง 31 ส.ค. 60)

สายการบินไทย ( Thai Airways) จัดโปรโมชั่น JAPAN 4 FRIENDS  และ JAPAN 2GETHER เที่ยวญี่ปุ่น ยิ่งชวนกันไปหลายท่าน ราคายิ่งพิเศษ

บัตรโดยสารราคาพิเศษ กรุงเทพฯ – ญี่ปุ่น

เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป ไป – กลับ เริ่มต้น 15,230 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก bit.ly/TG-Japan4Friends

เดินทาง 2-3 ท่าน ไป – กลับ เริ่มต้น 16,260 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก bit.ly/TG-Japan2gether

ออกบัตรโดยสาร: วันนี้ – 31 สิงหาคม 2560
เดินทาง: วันนี้ – 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด

ที่มา : www.thpromotion.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.