กระตุ้นการเติบโต GDP ของประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายเป็น Data Center Hub

กระตุ้นการเติบโต GDP ของประเทศไทย: สมาคมดาต้าเซ็นเตอร์แห่งประเทศไทยแต่งตั้งประธานคนแรกเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายเป็น Data Center Hubของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 22 กุมภาพันธ์ 2567 – สมาคมดาต้าเซ็นเตอร์แห่งประเทศไทย (หรือ TDCC) ประกาศแต่งตั้งนายทศพล เพ็งส้ม ดำรงตำแหน่งประธานสมาคมฯ คนแรกเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางดาต้าเซ็นเตอร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใน 3 ปี จากข้อมูลการคาดการณ์ของ Structure Research ระบุว่า ในปี 2566 ตลาดโคโลเคชั่นดาต้าเซ็นเตอร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) มีกำลังไฟมากถึง 10,233 เมกะวัตต์ คิดเป็นประมาณ 40% ของตลาดทั่วโลก และในปี 2571 กำลังไฟจะเพิ่มขึ้นเป็น 19,069 เมกะวัตต์ แม้ประเทศไทยจะมีขนาด GDP ใหญ่เป็นอันดับสองของอาเซียน แต่กลับเป็นมาเลเซียและอินโดนีเซียที่มีการเติบโตอย่างเป็นรูปธรรม

เนื่องจากประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งในด้านของนโยบายและกฎระเบียบก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเดินหน้าไปสู่ยุค AI Economy ที่กำลังขยายตัวAI เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจและมีอิทธิพลต่ออุปสงค์และอุปทานในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมหลัก อย่างNvidia ที่เป็นอุปทานสำคัญและมูลค่าตลาดสูงถึง 1.83 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯโดยเทคโนโลยีของพวกเขายังเป็นเครื่องมือให้กับผู้ให้บริการคลาวด์และคอนเท้นต์แพลตฟอร์มซึ่งผู้ให้บริการเหล่านี้กำลังมองหาศูนย์ข้อมูลเพื่อจัดตั้งฐานปฏิบัติการ โดยการจัดตั้งสมาคมดาต้าเซ็นเตอร์แห่งประเทศไทยได้ตอกย้ำถึงเป้าหมายของการทำงานร่วมกับภาครัฐ ผู้ให้บริการคลาวด์ และผู้ให้บริการคอนเท้นต์แพลตฟอร์มอย่างบูรณาการ เพื่อปรับเปลี่ยนนโยบายพร้อมส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นการสร้างความเชื่อมั่นในหมู่นักลงทุนต่างชาตินายทศพล เพ็งส้ม ประธานสมาคมดาต้าเซ็นเตอร์แห่งประเทศไทย มีประสบการณ์กว้างขวางและเคยดํารงตําแหน่งสําคัญมากมาย อาทิ เคยเป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม,และเคยเป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานในกระทรวงพลังงานนอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งประธานคณะทำงานจัดตั้งสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (NationalBig Data Institute: NBDi)

นายทศพล กล่าวว่า “ขณะนี้มีผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่อย่าง Alibaba Cloud, Huawei Cloud,Tencent Cloud, Amazon Web Services และ Google Cloud Platform เข้ามาในประเทศไทยดังนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนสภาพแวดล้อมเพื่อกระตุ้นการขยายตัวของดาต้าเซ็นเตอร์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง”

กรอบยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ TDCC ประกอบด้วย
 ปรับปรุงนโยบาย: ส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์โดยให้เร่งแก้ไขกฎระเบียบและใบอนุญาตที่ขัดขวางเพื่อลดเวลาการเข้าสู่ตลาดและขจัดต้นทุนที่ไม่จำเป็นด้วยการร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และสนับสนุนผู้ให้บริการคลาวด์,ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ทั้งรายปัจจุบันและรายใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเพิ่มและส่งเสริมความเชื่อมั่นให้กับอุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์พร้อมเพิ่มโอกาสการเติบโตจาก AI


 ความยั่งยืนและพลังงานทดแทน:การร่วมมือกับภาคพลังงานเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านพลังงานหมุนเวียน
ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์ที่ขับเคลื่อนโดยการให้บริการโฮสต์GPU แก่ผู้ให้บริการคลาวด์และผู้ให้บริการคอนเท้นต์แพลตฟอร์มและยังให้ความสำคัญกับแนวทางปฏิบัติที่เน้นความยั่งยืน


 การพัฒนาบุคลากร: บ่มเพาะและฝึกอบรมบุคลากรในทุกระดับขยายและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาดาต้าเซ็นเตอร์ แผนการฝึกอบรมและแผนฝึกงานทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวโดยร่วมเจรจากับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาบุคลากรในระบบนิเวศ


 เป็นตัวกลางพูดคุยและให้คำปรึกษา: TDCCทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการแก้ไขปัญหาหรือความท้าทาย
โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติโดยเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศและคนไทยธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าในปี 2567 เศรษฐกิจไทยจะเติบโต 3.8%
ซึ่งรัฐบาลกำลังดำเนินโครงการใหม่ ๆ ที่มุ่งเน้นการลงทุนเชิงรุกแคมเปญซอฟต์พาวเวอร์ระยะสั้นไปจนถึงโครงการระยะยาวอย่างเเลนด์บริดจ์(LandBridge) ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจุดมุ่งเน้นสำคัญของความพยายามเหล่านี้คือการดึงดูดการลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย


สมาคมดาต้าเซ็นเตอร์แห่งประเทศไทย (TDCC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2567โดยการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง 5 รายมีเป้าหมายเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์ให้เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด(Critical Industry) สำหรับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศไทย

เกี่ยวกับสมาคมดาต้าเซ็นเตอร์แห่งประเทศไทย สมาคมดาต้าเซ็นเตอร์แห่งประเทศไทย (TDCC) เป็นเครือข่ายพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ชั้นนำในประเทศไทยซึ่งมุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ สมาคมฯ มีเป้าหมายเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์ และช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วย
การส่งเสริมความร่วมมือ ความคิดริเริ่ม และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้เติบโต

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save