Marketing 4.0 หรือแค่ 0.4!!!

ตอนนี้เวลาโดนเชิญไปเป็นวิทยากรที่ไหน เรียกว่าแทบทุกงานมักใส่เลข 4.0 เข้าไปในชื่อ (เหมือนที่ผ่านมาเคยฮิตเรื่อง AEC ก็จะเจออ้างชื่อประจำ) เลขก็คือเลข เลขก็แค่เลข หากไม่เข้าใจถึงแก่นแท้แล้ว ต่อให้ประกาศเป็น Thailand 9.0 ก็ไม่เจอทางสว่าง

Read more

3 ทางในการเล่าแบรนด์คุณ

การทำแบรนด์นั้นสิ่งหนึ่งสำคัญคือการให้กลุ่มเป้าหมายนั้นรับรู้ในตัวแบรนด์ของคุณ ว่าแบรนด์ของคุณนั้นทำมาเพื่ออะไร หรือเพื่อใคร และมีประโยชน์อย่างไรต่อกลุ่มเป้าหมาย สิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ใช่เฉพาะแบรนด์คุณเท่านั้นที่อยากให้กลุ่มเป้าหมายมาฟังคุณ แต่ยังมีแบรนด์มากมาย และคนมากมายที่อยากจะแย่งเวลาของกลุ่มเป้าหมายมาอยู่ด้วย ซึ่งนี้เป็นการแย่งความสนใจกันนั้นเอง แต่ในความเป็นจริงแล้ว ความสนใจนั้นไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายของแบรนด์ แต่เป็นการสร้างรายได้ที่เกิดขึ้นมาจากความสนใจนั้นขึ้นมาให้ได้

Read more

แนวคิด Smart City ในงาน Digital Thailand Big Bang 2017

การพัฒนาประเทศไปสู่ความเป็น Smart City ซึ่งในงานนี้ทาง ZTE ได้นำเทคโนโลยีที่ติดตั้งและให้บริการในหลายเมืองทั่วโลกมานำเสนอ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้เกิดขึ้น ปัจจุบัน ZTE ได้รับความไว้วางใจให้เข้าไปร่วมมือกับรัฐบาลนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปช่วยบริหารจัดการให้เกิด Smart City ในหลายเมืองทั่วโลก จนประสบความสำเร็จมีเมืองต้นแบบ ทั้งด้านสาธารณูปโภค ระบบเมือง การจัดการ พลังงาน และระบบขนส่ง เป็นต้น หนึ่งในเมืองที่มีระบบ Smart City สมบูรณ์คือ Yinchuan ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของจีน

Read more

เชื่อมโยงประเทศไทยสู่เวทีโลก Digital Thailand BigBang 2017

โดยในปี 2560 รัฐบาลได้ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นรูปธรรม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสด้วยการดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐ หรือการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคุลมทุกหมู่บ้านในประเทศที่เชื่อมโยงโรงเรียน โรงพยาบาล เทศบาลตำบลทั้งหมด ซึ่งจะครอบคลุม 74,700 หมู่บ้านทั่วประเทศภายในปี 2561 โดยรัฐบาลได้เร่งต่อยอดโครงการดังกล่าวในหลากหลายมิติ อาทิ การพัฒนา

Read more

ไทย์แลนด์ 4.0 !! โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก สู่เขตการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดี

งานที่จัดอยู่ตอนนี้ Digital Thailand Big bang 2017 กระผมได้เข้าไปดูงานมาเมื่อวานนี้เป็นวันแรก และพบว่าการพัฒนา ไทยแลนด์ให้สู่ยุค 4.0 นั้นน่าสนใจมาก วันนี้เราจะมาอธิบายเรื่อง โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ  Eastern Economic Corridor กันครับ

Read more