KFC โปแลนด์ เปลี่ยนชื่อเมนูอาหารให้อ่านเข้าใจง่ายสำหรับสว. ฉลองวันปู่ย่าตายายแห่งชาติ

ทุกๆ ปี ที่โปแลนด์จะมีวันสำคัญชวนให้เด็กวัยทีนระลึกถึงความสำคัญของผู้สูงอายุใกล้ๆ ตัว จึงมีวัน “ปู่ย่าตายายแห่งชาติ” เพราะวันพิเศษนี้เอง จึงเหมาะมากที่แบรนด์ต่างๆ จะหาลูกเล่นมาสร้างสีสัน สำหรับ KFC ปีนี้ จึงใช้ไอเดียเปลี่ยนชื่อเมนูที่เป็นภาษาโฆษณาให้กลายเป็นคำตรงๆ ตัว เช่น ซิงเกอร์เบอร์เกอร์ ก็เปลี่ยน เบอร์เกอร์ชีส ทวิสเตอร์ ก็เป็น

Read more