เมื่ออนาคตไล่ล่าคุณ เมื่อ AI กลายเป็นศูนย์กลางชีวิต

ตั้งแต่มีอินเทอร์เนตเข้ามาในปี 1980 เรียกได้ว่าโลกของเรานั้นมีการปฏิวัติด้านเทคโนโลยีขึ้นมา ทำให้ระยะเวลากว่า 30 ปีมานี้ โลกเราเรียกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด มีเทคโนโลยีเกิดใหม่และตายลงอย่างรวดเร็ว ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ มือถือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก จนมาถึงมือถือในยุคปัจจุบันนี้ที่เป็นหน้าจอสัมผัสและบางรุ่นมีความแรงมากกว่าคอมพิวเตอร์แล้ว ด้วยผลกระทบทางเทคโนโลยีนี้เองที่ทำให้วงการธุรกิจนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทั้งธุรกิจแบบเก่าที่ปรับตัวไม่ได้แล้วตายลง ธุรกิจแบบเก่าที่ปรับตัวได้ก็อยู่รอด และธุรกิจเกิดใหม่ที่พร้อมตอบสนองผู้บริโภคได้ดีกว่า นอกจากธุรกิจที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว สิ่งสำคัญคือกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจเหล่านี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันจากที่ไม่สามารถรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ได้ ทำให้เกิดการอุปโภคและบริโภคที่มีผลสืบเนื่องจากโฆษณาในระดับ

Read more