วันวิสาขบูชา งดเวียนเทียน ทุกวัด และงดจัดกิจกรรมทุกประเภท

ลดความเสี่ยง แพร่ระบาดโควิด-19  ศบค.ชี้ ให้ทุกวัดงดจัดกิจกรรมทุกประเภท โดยยึดมติ มหาเถรสมาคม ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรน่า นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. แถลงข่าวสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กรณีวันวิสาขบูชา สามารถทำกิจกรรมทางศาสนาและเวียนเทียนที่วัดได้หรือไม่ ว่า หลักการที่ทางมหาเถรสมาคมโดยให้ยึดมติที่ออกมา เรื่อง ให้วัดทุกวัดงดจัดกิจกรรมทุกประเภท สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พศ

Read more