ไม่ต้องทนเหม็นจั๊กกะแร้เพื่อน เมื่อมี Kukun Body แกดเจ็ตที่บอกระดับความเหม็นของกลิ่นตัว

ไม่ต้องวานเพื่อนมาดมจั๊กกะแร้เราเพื่อพิสูจน์กลิ่นอีกต่อไป เมื่อมีแกดเจ็ตที่ชื่อว่า Kukun Body มันจะทำหน้าที่ดมกลิ่นตัวของเรา แล้วแสดงระดับความเหม็นให้ดูอย่างชัดเจนผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟน

Read more