IFA 2017: Acer เปิดตัวกล้อง 360 องศา

IFA 2017: Acer เปิดตัวกล้อง 360 องศา 2 รุ่น เน้นใช้งานง่าย และแชร์ได้รวดเร็ว Acer รุกตลาดวิดีโอ 360 องศา ด้วยกล้องใหม่ 2 รุ่น คือ Halo 360

Read more