สัมมนาพิเศษ Marketeer Cannes The Winners 2017

สัมมนาพิเศษใน Marketeer Cannes The Winners 2017 โดย คุณสุรชัย พุฒิกุลางกูร , Illusion / คุณสหรัฐ สวัสดิ์อธิคม , CJ WORX / ตัวแทนเยาวชนไทยจากโครงการ KOM-KOM

Read more