3 แนวโน้มในปัจจุบันการปฏิรูปอุตสาหกรรมทางการเงิน

การคลังและการค้าเป็นหนึ่งในทักษะที่เก่าแก่ที่สุดที่มนุษยที่พัฒนาขึ้นหลังจากการสร้างรูปแบบเบื้องต้นของชุมชน ตั้งแต่นั้นมาทางการเงินกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาและการปฏิวัติเพื่อให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์

Read more