ไทย์แลนด์ 4.0 !! โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก สู่เขตการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดี

งานที่จัดอยู่ตอนนี้ Digital Thailand Big bang 2017 กระผมได้เข้าไปดูงานมาเมื่อวานนี้เป็นวันแรก และพบว่าการพัฒนา ไทยแลนด์ให้สู่ยุค 4.0 นั้นน่าสนใจมาก วันนี้เราจะมาอธิบายเรื่อง โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ  Eastern Economic Corridor กันครับ

Read more