แคนา! นานาประโยชน์

ชื่ออื่นๆ แคป่า แคทราย แคแน แคฝอย แคยอดดำ แคอาว  และอื่นๆ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ดอกสีขาว  ออกดอกช่วงเดือน มีนาคม-มิถุนายน  นอกจากจะให้ร่มเงาแล้ว  ส่วน ใบ ยอดอ่อนและดอก   สามารถลวกจิ้มน้ำพริก  ผักเครื่องเคียง แกงส้ม ผัดดอกแคน้ำมันหอย 

Read more