อุบ๊ะ! แพ็กเกจรายเดือนสุดคุ้มลด50% เน็ต4Gไม่อั้น ของ “my by CAT”

แพ็กเกจหลักเติมเงิน my SUPER เน็ต รับเน็ตสูงสุด 60GB ใช้งานนาน 6 เดือน/ได้เบอร์สวยรับเน็ตเดือนละ 10 GB หมดแล้วใช้ต่อได้อีก ที่ความเร็ว 384 kbps แพ็กเกจหลักเติมเงิน my SUPER เม้าท์ เลือกเบอร์สวยโทรไม่อั้น ทุกเครือข่าย 8 โมงเช้า – 5 โมงเย็น ใช้นาน 6 เดือน

แพ็กเกจรายเดือน 4G MaxSpeed ลด 50%

เงื่อนไขแพ็กเกจหลักแบบรายเดือน

 •   รายการส่งเสริมการขายข้างต้น เฉพาะผู้ใช้บริการที่เปิดเบอร์ใหม่บริการ my แบบรายเดือน (Postpaid) ในงาน Thailand Mobile Expo 2017 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 • ค่าบริการส่วนเกินจากโปรโมชั่นคิดค่าโทรในประเทศ 1 บาท/นาที, ค่าบริการในประเทศ 2 บาท/ข้อความ, และค่าบริการอื่นๆ เช่น การโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, บริการพิเศษหรือบริการเสริมอื่นๆ ให้เป็นไปตามอัตราที่บริการนั้นๆ กำหนด
 • โปรโมชั่น  my 4G Max Speed 899, 1099, 1299 และ 1699 ผู้ใช้บริการสามารถใช้อินเทอร์เน็ต 4G ความเร็วสูงสุดโดยไม่จำกัดปริมาณและไม่ลดSpeed สิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต 3G ความเร็วสูงสุดตามจำนวนที่กำหนด หลังจากนั้นสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่องได้ที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 kbps
 • สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G สำหรับผู้ใช้บริการที่ใช้อุปกรณ์ที่รองรับและอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ my 4G เท่านั้น
 • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G/3G ขึ้นอยู่กับพิ้นที่ให้บริการ, จำนวนผู้ใช้บริการ, อุปกรณ์การเชื่อมต่อและการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์ซึ่งหมายความว่าการใช้บริการในแต่ละครั้งไม่ได้เป็นการให้บริการด้วยความเร็วสูงสุดอย่าง ต่อเนื่อง
 • อัตราค่าใช้บริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT 7%)

เงื่อนไขแพ็กเกจหลักแบบเติมเงิน

 • โปรโมชั่น “my Super เม้าท์” และ โปรโมชั่น “my Super เน็ต” รับสิทธิ์ใช้งานนาน 186 วัน นับจากวันเวลาที่สมัคร เช่น ผู้ใช้บริการสมัคร ใช้งาน วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. จะสามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. หลังจากนั้นระบบจะเปลี่ยนโปรโมชั่นหลักเป็นโปรโมชั่น “my Super คุ้ม”
 • โปรโมชั่น “my Super เน็ต” ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต เดือนละ 10 GB นาน 6 เดือน โดยสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตคงเหลือในแต่ละรอบไม่สามารถทบไปใช้งานในรอบถัดไปได้ กรณีใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุดครบตามจำนวนที่กำหนดจะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 kbps
 • ค่าบริการส่วนเกินจากสิทธิ์การใช้งานคิดค่าโทรในประเทศ 0.50 บาท/นาที, ค่าบริการส่ง SMS ในประเทศ 2 บาท/ข้อความ และค่าบริการอินเทอร์เน็ต 0.50 บาท/MB (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 • จำกัดสิทธิ์ 1 บัตรประชาชน/ 3เลขหมาย
 • อัตรา ค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)

เงื่อนไขแพ็กเกจเสริมแบบเติมเงิน

 •  สิทธิ์ใช้งานโปรโมชั่น “my 4G ยาวๆ” นับจากวันเวลาที่สมัครไปจนครบ 31 วันเต็ม (สิ้นสุดตามเวลาที่สมัคร) เช่น ผู้ใช้บริการสมัครใช้งาน โปรโมชั่น “my 4G ยาวๆ” วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. จะสามารถใช้บริการได้ถีงวันที่ 29 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น.
 • สิทธิ์ใช้งานโปรโมชั่น “my 1 Mbps 900” นับจากวันเวลา ที่สมัครไปจนครบ 186 วันเต็ม (สิ้นสุดตามเวลาที่สมัคร) เช่น ผู้ใช้บริการสมัครใช้งานโปรโมชั่น “my 1 Mbps 900” วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. จะสามารถ ใช้บริการได้ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.
 • ค่าบริการส่วนเกินจากโปรโมชั่น “my 4G ยาวๆ” และ “my 1 Mbps 900” ระบบจะคิดค่าใช้บริการตามอัตรา โปรโมชั่นหลักที่ใช้งานอยู่
 • อัตราใช้บริการอื่นนอกเหนือจากกำหนด ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าโทรข้ามแดนและค่าบริการเสริมอื่นๆ คิดตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆกำหนด
 • อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
 • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G/3G ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ, จำนวนผู้ใช้บริการ, อุปกรณ์การเชื่อมต่อและการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์ซึ้งหมายความว่าการใช้บริการในแต่ละครั้งไม่ได้เป็นการให้บริการด้วยความเร็วสูงสุดอย่างต่อเนื่อง

เฉพาะเปิดเบอร์ใหม่และสมัครแพ็กเกจภายในงาน Thailand Mobile Expo 2017  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 28 กันยายน 2560 ถึง 1 ตุลาคม 2560 นี้เท่านั้น

ที่มา : Thailand Mobile Expo 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *