6 เรื่องพื้นฐานในการทำ E-mail Marketing

การทำ E-mail marketing นั้นนับว่าเป็นศาสตร์ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการทำ Digital Marketing เพราะสามารถนำเนื้อหาทางการตลาดต่าง ๆ นั้นไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่เชื่อมต่อกับแบรนด์ได้โดยตรง และสามารถชักชวนกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ให้เข้ามาสู่ Sales Funnel ใหม่ได้อีกครั้ง หรือกลับเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ใหม่ได้อีกครั้ง ซึ่งการทำ E-mail Marketing ดี ๆ นั้นจะทำให้เกิดยอดขายหรือ

Read more